Behandelwijzen

BEHANDELWIJZEN volgens de 5 natuurgerichte principes


Wat is uiteindelijk noodzakelijk om een helingsproces op gang te brengen dat leidt tot een optimaal bereikbaar resultaat? Omschrijving van de werkzaamheden in mijn praktijk Sansani vanuit de vijf natuurgerichte principes:


*Energie

Energie is de fundamentele basis van het leven. Alles om ons heen is energie en wij bestaan uit energie. Gezond zijn betekent energetisch in balans zijn. Als wij ons met de juiste energie omringen gedijt zowel ons lichaam als onze geest. Hiervoor is het nodig dat onze meridianen, onze energiebanen, en chakra’s blokkade vrij zijn. Sansani maakt in haar praktijk gebruik van het Asyra- PRO® systeem. De behandeling met het Asyra programma is erop gericht blokkades op te sporen en te zoeken naar wat het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen. 


*Prikkeloverdracht

Het is belangrijk dat het lichaam allerlei informatie doorkrijgt over bv.  wat het nodig heeft qua zuurstof, voedingsstoffen en energie. Deze informatie uitwisseling gaat van complete organen tot op cel niveau toe. De Asyra geeft per handeling aan welke oorzaken van onbalans er zijn en welke behandeld mogen worden. Er volgt een behandeling met de Laser pen (als quick start voor de behandeling: de juiste energieprikkels worden aan het lichaam gegeven door middel van de juiste frequenties). Daarnaast worden de frequenties in een homeopathische verdunning op een vloeistof gezet: deze ondersteunen het zelfgenezend vermogen van het lichaam en dit geeft de meest natuurlijke vorm van herstel.


*Drainage

We komen dagelijks in aanraking met stoffelijke en geestelijke belastingen voor ons lichaam onder andere door verkeerde voeding, luchtvervuiling, straling en stressvolle emoties. Er is veel energie nodig om ons van deze negatieve belasting te ontdoen. Door de toxische belasting van het lichaam stagneert het communicatiesysteem van het lichaam en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven. Zuivering van het lichaam en zijn energiesystemen maakt het weer mogelijk dat homeostase bereikt wordt, want als alle orgaanstelsels samenwerken is optimale gezondheid bereikbaar. Van wezenlijk belang is het ondersteunen van huid, lever, nieren en lymfe zodat zij goed kunnen uitscheiden. Er zijn veel natuurlijke middelen die een goede ondersteuning geven tot ontgiften. Verder is het verminderen van stress en het gebruiken van kwalitatief goede voeding net zo belangrijk.


*Voeding

Veel hedendaagse ziekten en klachten zijn veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen. Bijvoorbeeld overgewicht, vermoeidheid, darmklachten, gewrichtsklachten, hoofdpijn en migraine, allergieën, hormoon- en vruchtbaarheidsproblemen, astma, burn-out etc. Gelukkig is er, met de juiste voeding en verhouding van voedingsstoffen, veel aan te doen. Goede voeding levert de benodigde bouwstoffen voor het lichaam om zo goed mogelijk te functioneren en gezond te blijven. Onvoldoende gezond eten heeft niet direct lichamelijk uitval tot gevolg aangezien het lichaam over reserves beschikt. Maar die raken wel een keer op. Tevens krijgt het lichaam ook steeds meer moeite om de grote hoeveelheid onnatuurlijke voeding goed te verwerken: op den duur zullen ze gifstoffen (afvalstoffen) in het lichaam ophopen met alle gevolgen van dien. Hierbij komt mijn werkervaring als diëtist zeker van pas.

Maar niet alleen ons lichaam dient goed gevoed te worden, ook de geest heeft goede voeding nodig. Bevind de cliënt zich in de juiste omstandigheden? Krijgt zijn/haar geest voldoende uitdaging of wordt deze overvoerd? Ook hier wordt aandacht aan gegeven.


*Psyche

Gezond zijn, in balans zijn, heeft ook alles met de geest te maken. Een diagnose en behandeling richten zich op het lichaam als geheel en niet uitsluitend op de klacht (holistische visie). Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lichaam liegt nooit en geeft duidelijke signalen af. Traumatische ervaringen, onverwerkte emoties, liggen vaak ten grondslag aan fysieke storingen. Het is van wezenlijk belang om hier inzicht in te krijgen. Luistert de cliënt niet naar deze signalen dan gaat het lichaam nog harder waarschuwen en is de cliënt erbij gebaat om een andere weg te gaan volgen. Door bewust te worden van belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kan de cliënt deze denk- en gedragspatronen gaan veranderen. Als het ware de “angel” eruit halen om tot een blijvend veranderd leef- en eetpatroon te komen. Hier komt mijn mediation opleiding en mijn werkervaring als diëtist goed van pas: op zoek naar een duurzame oplossing.