Visie

VISIE 


Sansani gaat uit van een holistische kijk op de gezondheid: hierbij wordt de nadruk gelegd op het functioneren van de mens als

geheel (Holos komt uit het Grieks en betekend 'geheel, allesomvattend'). Lichaam, geest en ziel zijn aan elkaar gekoppeld en staan daardoor met elkaar in verbinding. Er is een constante wisselwerking en beïnvloeding tussen deze lagen.  Als er in het lichaam iets uit balans is, geeft het lichaam een signaal af in de vorm van een symptoom of klacht. De mens is dus meer dan alleen een fysiek lichaam. Wij zijn allemaal verschillend. Je ziet dit goed aan de buitenkant, maar dit geldt net zozeer voor de binnenkant. Elk mens is dus anders en dient ook als zodanig behandeld te worden: een persoonlijke behandeling om weer in balans te komen. 


Voeding wordt tegenwoordig gelukkig steeds meer gezien als een natuurlijke bron voor het mede herstellen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gebruik van de juiste voeding, kan gezondheidsklachten voorkomen of genezen. Wat voor de één

heilzaam werkt, kan voor de ander juist niet goed uitpakken: bepaalde soorten voeding (zoals b.v. granen, fruit of melkprodukten) kan bij de ene persoon vermoeidheid of intoleranties veroorzaken en voor de ander juist energie opleveren.  Zo ook met overgewicht. Dit kan bv. komen doordat men teveel eet of de verkeerde productkeuzes maakt.  Maar vaak zie je ook dat het lichaam bepaalde voedingsmiddelen niet goed kan omzetten waardoor afvalstoffen in het lichaam achterblijven met alle gevolgen van dien. Dan kun je je nog zo goed aan je dieet houden, als je lichaam bepaalde stoffen niet kan verdragen is het zeer moeilijk om in balans te komen en gewicht te verliezen.


Behandeling richt zich op het lichaam als geheel en niet uitsluitend op de klacht. Het doel is achtergronden van klachten, ziekten, hormonale/ emotionele disbalans etc. op te sporen en te behandelen. Wanneer de achtergrond bekend is, vindt therapie plaats door middel van o.a. voedingsadviezen, leefstijladviezen en voedingssuppletie.

Maar wat verwacht ik van de cliënt? Belangrijk voor het slagen van de behandeling is dat de cliënt zijn eigen verantwoordelijkheid neemt: door een actieve inzet neemt de cliënt zijn gezondheid en vitaliteit in eigen handen. Dit is een belangrijk element binnen de gezondheidsbevordering.


Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn, zoals bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek,  of doorverwijzing naar artsen/therapeuten om tot het gewenste resultaat te komen.