Zuur/Base evenwicht

ZURE-BASE  EVENWICHT


Als een lichaam in balans is, is het gezond en vitaal.  Bij veel mensen is de zuur/base balans verstoord.  De meeste vloeistoffen in ons lichaam horen basisch te zijn (behalve de maagsappen). Door onze moderne manier van leven kan ons lichaam te zuur worden wat van grote invloed kan zijn op onze stofwisseling en daarmee gezondheid en welzijn. Wat houdt een zuurbase/evenwicht nu eigenlijk in?

Ons lichaam bestaat voor zo’n 60% – 70% uit water. Water is een neutrale stof waarbij er een balans is tussen twee elementen: waterstof (zuur) en zuurstof (basisch). Andere waterige stoffen zijn ofwel zuurder ofwel basischer dan water. Dit kun je meten aan de hand van de pH waarde:  dit is een maat voor de zuurgraad van een waterige vloeistof. De schaal waarop de pH waarde wordt gemeten loopt van 0 tot 14. Zure vloeistoffen zitten ergens tussen de 0 en 7, basische vloeistoffen tussen de 7 en 14.  Hoe lager de pH waarde hoe zuurder, hoe hoger de pH waarde hoe basischer. Water heeft dus een neutrale waarde van 7.Een teveel  aan zuren  in het lichaam wordt afgevoerd naar  omliggende weefsels zoals spieren, pezen, de huid , gewrichten.  Als het zuur-base evenwicht  uit balans is, raken enzymatische processen verstoord; ook stagneert de bloed-en lymfecirculatie waardoor de zuurstofvoorziening afneemt. En dat kan aanleiding vormen tot de meest uiteenlopende klachten:

*vermoeidheid

*huidproblemen

*hoofdpijn,

*darmklachten

*osteoporose

*diabetes

*slaapstoornissen

*schimmelinfecties

*reumatische klachten etc


Vooral na het 40e levensjaar neemt de kans op verzuring van het lichaam in snel tempo toe.

Volgens de zuur-base onderzoeken is er bij verreweg de meeste chronische welvaartsziekten sprake van weefselverzuring. Een volledige genezing of tenminste verbetering van degelijke kwalen wordt mede bereikt door een eind te maken aan de zuurbelasting en het evenwicht in de zuur-base-huishouding weer te herstellen.  De manier om  verzuring en gerelateerde chronische klachten tegen te gaan is door het lichaam dagelijks te gaan 'ontzuren':  dit  is het verwijderen van opgebouwde  zuurresten uit het lichaam.


Hoe kun je je zuurgraad van je lichaam positief beïnvloeden, dat wil zeggen:  hoe kun je minder 'zuur' worden? Dit  kun je zelf doen door  o.a:


*De groente en fruitconsumptie in je voeding te verhogen (basische voedingsstoffen)

Of een voedingsmiddel een zuren- dan wel basenoverschot levert, wordt bepaald door de chemische samenstelling en niet door de smaak. Het gaat dus niet om de stof zelf, maar om wat de stof doet bij de verbranding ervan in je lichaam. Zo leveren zuursmakende vruchten, zoals citroenen en sinaasappels, na vertering en stofwisseling toch een basenoverschot op.  Zuurvormende  voedingsmiddelen zoals vis, vlees en  peulvruchten  zijn  zeker  gezond maar belangrijk is dat  er een goed zuur/base evenwicht is:  probeer zoveel mogelijk basische voedingsmiddelen en zure voedingsmiddelen per maaltijd te combineren zodat het lichaam in balans blijft. 

*Ontzurende voedingsmiddelen zoals frisdranken, koffie, zwarte thee koeken, kant en klaarmaaltijden etc. te vermijden

*Het nemen van  ontzurende baden (bicarbonaat)

*Het drinken van basisch water en ontzurende kruidenthee

*Zoveel mogelijk het gebruik van chemisch gesynthetiseerde medicijnen  beperken.  Probeer  gezondheidsproblemen eerst door middel van voeding, supplementen, mindsfullnes, beweging etc op te lossen als dit mogelijk is.  Het gebruik van medicatie zorgt voor meer toxische stoffen in je lichaam en daarmee dus  voor meer verzuring.

*Regelmatig bewegen

Beweging is goed voor ons spijsverteringstelsel.  Bewegen maakt het lichaam meer basisch doordat ophopingen vrijkomen. Bij heel veel bewegen  wordt het uiterste van je gevraagd en kan er juist verzuring optreden, zoals  je regelmatig ziet bij topsporters (melkzuren in de spieren).

*Wisseldouches en saunabezoeken (ontzuren via de huid)

*Zoveel mogelijk straling van draadloze telefoons, computerschermen en tv 's vermijden

Het  veelvuldig en langdurig blootstaan aan  straling  kan van invloed zijn op het goed functioneren van het lichaam.

*Zoveel mogelijk stress uit je leven te bannen

Stress heeft een dubbele negatieve werking, namelijk het werkt verzuring in de hand en  remt verzuring af. Stress zet zich vast op de spieren waardoor er afvalstoffen gevormd worden in de spieren.

*Denk postitief: sombere gedachten verzuren het lichaam ook! 


Als de schadelijke zuren uit het lichaam worden verwijderd, dan kunnen veel chronische klachten afnemen  en eventueel verdwijnen: een ontzuurd lichaam  is veel minder vatbaar voor ziektes en  is energieker!!